Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
O "Samochodówce" w Kuratorium Oświaty w Katowicach

7 grudnia 2017r. w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego  w Bielsku - Białej odbyła się konferencja pod hasłem :"Mój zawód - moja pasja. Kształcenie zawodowe w zreformowanej szkole. Rola doradcy edukacyjno - zawodowego".
Główne założenia reformy szkolnictwa zawodowego, struktura szkół kształcących w zawodach, kierunki zmian, nowe perspektywy kształcenia, współpraca z pracodawcami, zasady rekrutacji, uprawnienia laureatów, rola doradztwa zawodowego, a także perspektywy kariery zawodowej dla absolwentów szkoły kształcącej w zawodzie oraz sytuacja na lokalnym rynku pracy - zawody deficytowe i nadwyżkowe - to główne tematy konferencji zorganizowanej dla nauczycieli prowadzących doradztwo edukacyjno - zawodowe, dyrektorów, doradców metodycznych.
Zebrani mieli okazję zapoznać się z nowymi możliwościami zdobywania kwalifikacji zawodowych, z sytuacją na lokalnym rynku pracy, z organizacją kształcenia w branżowych szkołach i stopnia. Pokazany został również film: "Szkoły branżowe w województwie śląskim".
Naszą szkołę reprezentowała pani Dyrektor - Teresa Wojtanowicz, pan Bartłomiej Bąk oraz uczniowie - Jessica Kurzyca i Dawid Dziurosz.

http://kuratorium.katowice.pl/index.php/ksztalcenie-i-wychowanie/ksztalcenie-ustawiczne-i-zawodowe/moj-zawod-moja-pasja-ksztalcenie-zawodowe-w-zreformowanej-szkole-rola-doradcy-edukacyjno-zawodowego/#prettyPhoto

2017-12-13 08:42:47

powrótPOWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa