Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
REKRUTACJA
Oferta Szkoły
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1
w Pszczynie
Harmonogram zebrań i konsultacji

ZEBRANIA RODZICÓW


LP

DATA

TEMATYKA ZEBRANIA

1

26.09.2019

czwartek

Zebranie organizacyjne dla rodziców wszystkich klas. Omówienie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, WZO, regulaminu egzaminu maturalnego  i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

2

07.11.2019

czwartek

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas oraz zebranie informacyjne dla rodziców uczniów  klas IV technikum. Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasie maturalnej.

 

3

12.12.2019

czwartek

Konsultacje dla rodziców dla rodziców wszystkich klas. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. 

 

4

09.01.2020

czwartek

Zebranie informacyjne dla rodziców wszystkich klas. Poinformowanie o wynikach klasyfikacji śródrocznej.  Pedagogizacja rodziców.

 

5

19.03.2020

czwartek

Konsultacje dla rodziców wszystkich klas oraz zebranie informacyjne dla rodziców uczniów  klas IV technikum. Informacja
o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasie maturalnej.

 

6

21.05.2020

czwartek

Zebranie informacyjne dla wszystkich klas. Poinformowanie rodziców o postępach w nauce.  Pedagogizacja rodziców.

 

 
TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa