Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
REKRUTACJA
Oferta Szkoły
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1
w Pszczynie
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 roku w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z późniejszymi zmianami).

 

1. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze trwają od 2.09.2019 do 26.06.2020

2. W klasach programowo najwyższych Technikum od 2.09.2019 do 24.04.2020

3. Przerwy świąteczne:

 

Zimowa: 23.12.2019 - 31.12.2019

Wiosenna: 09.04.2020 - 14.04.2020

 

4.      Ferie:

 

Zimowe: 13.01.2020 - 26.01.2020

Letnie: 27.06.2020 - 31.08.2020

 

5.      I i II półrocze:

 

I półrocze: 02.09.2019 - 10.01.2020

II półrocze: 26.01.2020 - 26.06.2020

 

IV Technikum:

I półrocze: 02.09.2019 - 13.12.2019

II półrocze: 16.12.2019 - 24.04.2020

 

6.      Próbny egzamin maturalny - termin do uzgodnienia

7.      Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - termin do uzgodnienia

 

8.      EGZAMIN MATURALNY

 

Część ustna       od 4 maja

 

Część pisemna   od 4 maja

 

 

9.      EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W  ZAWODZIE

SESJA 1

Etap pisemny: 10 stycznia 2020

 

Etap praktyczny: model "d" - 9 stycznia 20

Model "w": 11 stycznia - 15 lutego 2020

       

 SESJA 2

Etap pisemny: 23czerwca 2020

 

 

Etap praktyczny: model "d": 22 czerwca 2020

Model "w": 24 czerwca - 9 lipca 2020

 

 

10.  Pożegnanie absolwentów i zakończenie roku szkolnego:

 

Data

Uroczystość

Odpowiedzialny

24.04.2020

Pożegnanie maturzystów

J.Zaworska,  D.Padykuła

26.06.2026

Pożegnanie absolwentów Branżowej szkoły 1100

M. Paszek, J. Pasławska

26.06.2020

Zakończenie roku szkolnego - 900

01.09.2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

A.Wyrobek,A.Skrobol
TwojeDaneTwojaSprawa Procedury PTW AutoCad Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa