Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
REKRUTACJA
Oferta Szkoły
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1
w Pszczynie
Pobyt nauczycieli PZS nr 1 na stażu w Angli i Hiszpanii

W dniach od 2 do 6 lipca osiemnastu nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkól nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie uczestniczyło w realizacji projektu unijnego " Chcemy wiedzieć i umieć więcej". Projekt realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ i finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Szkolenia   "Co - operative Learning Course - Secondary Schools - CLCS"  oraz  "Content & Language Integrated Learning - CLIL"  realizowane były  Wielkiej Brytanii dzięki firmie ENSO Group LTD.

W ramach projektu nauczyciele ukończyli kurs języka angielskiego, a także uczestniczyli w kilkunastu szkoleniach w zakresie programu e-Twinning. Nauczyciele biorący udział w kursie "CLCS" poznali różne aspekty zarządzania klasą, utrzymania dyscypliny w klasie, analizowania powodów konfliktów w grupie rówieśniczej, a także badania sposobów rozwiązywania konfliktów pomiędzy uczniami.  W ramach tego szkolenia nauczyciele rozwinęli umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne oraz poznali techniki zmian zachowania u uczniów.

Szkolenie "CLIL" umożliwiło uczestnikom poznanie kluczowych zasad tej metody nauczania, sposobów korelacji nauczania kompetencji językowych z innymi przedmiotami, technik dzielenia się pomysłami dydaktycznymi, metod analizy materiałów i ćwiczeń wykorzystywanych w programach nauczania CLIL oraz sposobów kreatywnego wykorzystania dostępnych materiałów dydaktycznych dla własnych celów nauczania. W trakcie szkolenia nauczyciele poszerzyli również znajomość technik nauczania i stopień ich efektywności, a także dowiedzieli się jak motywować ucznia do nauki z zachowaniem jego autonomii w procesie uczenia się. Dużym atutem szkolenia było zdobycie umiejętności korygowania błędów z zachowaniem równowagi pomiędzy poziomem poprawności, a płynnością wypowiedzi.

W tym samym czasie sześciu nauczycieli przedmiotów zawodowych wzięło udział w kursie AUTOCAD zorganizowanym przez firmę Mobility Project  w Hiszpanii.

Szkolenie AUTOCAD umożliwiło nauczycielom zapoznanie się z podstawami obsługi tego programu. Nauczyciele poznali jego zasadnicze funkcje, możliwości i nauczyli się je wykorzystywać. Kolejnym etapem tego szkolenia jest wdrażanie nauczania m.in. rysunku technicznego w szkole z wykorzystaniem tego oprogramowania. 

W ramach projektu uczestnicy  realizowali także program kulturowy, który umożliwił im poznanie historii, kultury i obyczajowości Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. Nauczyciele zapoznali się z historią i zabytkami Clevedon i Walencji.  Doskonałą okazją do zaznajomienia się z kulturą brytyjską  były wizyty w  takich miejscowościach jak Bristol, Bath, czy  Cardiff.

Podsumowaniem udziału w szkoleniu był test sprawdzający zdobytą wiedzę oraz uroczyste wręczenie certyfikatów.  Dzięki bardzo dobrej organizacji  pobytu, ciekawej tematyce zajęć, zaangażowaniu i kreatywności grupy możliwa była skuteczna wymiana doświadczeń oraz poznanie nowych technik i możliwości w kształceniu.  Efektem realizacji mobilności jest wzrost kompetencji zawodowych  i językowych uczestników, poprawa i zwiększenie jakości szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego. Wszystkie te czynniki przyczynią się niewątpliwie do podniesienia jakości pracy naszej placówki, zwiększeniu kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz pozytywny odbiór w środowisku lokalnym.

 


2018-07-17 12:06:25

powrótPowiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna
Rekrutacja POWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa