Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Zaproszenie do udziału w Programie Talenty dla uczestników projektu K2

Zapraszamy uczestników projektu  "Kariera i Kompetencje "  zwiększenie dopasowania systemu  kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2  w subregionie centralnym województwa śląskiego" do udziału  w Programie Talenty,  który przewiduje bezpłatne uczestnictwo w następujących działaniach: 
- Zajęcia edukacyjne dla uczniów związane z projektowaniem prowadzone  w ośrodku designu - uczestnicy zajęć poznają nowoczesne technologie produkcji, podstawy projektowania i proces projektowy - od koncepcji, przez planowanie prototypowania, po realizację 
-  Udział w obozach naukowych lub konferencjach młodszych pracowników naukowych - uczestnicy będą wprowadzeni do świata akademickiego, odbywając warsztaty w ramach  obozów naukowych lub uczestnicząc w konferencji młodszych pracowników naukowych 
-  Udział uczniów w pracach kół naukowych na uczelni wyższej - uczestnicy  w trakcie 5 spotkań na uczelni wyższej poznają zasady działania akademickich kół naukowych, ich cele i możliwości, które  są dostępne w ramach członkostwa  w organizacjach zrzeszających studentów 
- Mentoring talentów na uczelni wyższej -  uczestnik w ramach 15 indywidualnych spotkań z mentorem pozna możliwości doskonalenia swoich umiejętności osobistych i zawodowych, aktywnego świadomego uczenia się  i pobudzania własnego potencjału w obszarze rozwoju osobistego, zawodowego  i akademickiego.

Regulamin i deklaracja uczestnictwa znajdują się w załącznikach.   Deklaracje dostępne są również w sekretariacie szkoły. Wypełnione dokumenty należy złożyć u p. Agnieszki Klimczok


2017-12-18 09:27:05

powrótPOWER047743 Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczo-profilaktyczny Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa