Samochodówka w Pszczynie, Powiatowy Zespół Szkół nr 1 im. Generała Józefa Bema w Pszczynie

PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
Szkolny Konkurs Historyczny

SZKOLNY  KONKURS  HISTORYCZNY

"Marszałek Józef Piłsudski 1867-1935"

REGULAMIN KONKURSU

 

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży życiem i działalnością Marszałka Józefa Piłsudskiego z okazji zbliżającej się 150. rocznicy urodzin.

Prace konkursowe mogą mieć formę :

  • prezentacji multimedialnej ( od 12 do 25 slajdów w programie Power Point lub innym dostępnym programie możliwym do otwarcia za pomocą przeglądarki internetowej), praca indywidualna. Można wykorzystać filmy, rysunki grafiki, nagrania radiowe, lecz należy podać źródło skąd zostały zaczerpnięte.
  • plakatu w dowolnej technice (format brystolu lub połowy brystolu), możliwa jest spółka autorska ? dwie osoby.

Prace będą oceniane przez komisję konkursową  wg następujących kryteriów:

  • zawartość merytoryczna,
  • oryginalność przedstawienia tematu konkursu,
  • wymowa artystyczna ,
  • własny wkład pracy,
  • wykorzystanie narzędzi informatycznych (w przypadku prezentacji        multimedialnej).

Podpisane prace  (tył plakatu)  lub  prezentacje ( nagrane na płycie CD) należy dostarczyć do Pani Joanny Zaworskiej lub Krystyny Nowakowskiej  do 4 grudnia 2017r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 grudnia 2017r. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej PZS Nr 1. Uczestnicy, których prace zostaną wyróżnione, będą dodatkowo powiadomieni  przez organizatorów.

Dostarczenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez autora na prezentację lub publikację fragmentów pracy.

Wyróżnione prace będą udostępnione w bibliotece szkolnej lub zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.

Dostarczone w ramach  konkurs prace nie  będą zwracane ich autorom.

Zapraszamy do udziału !

 

 Autorki konkursu                                                     

Joanna Zaworska,  Krystyna Nowakowska               


2017-11-13 20:15:15

powrótPowiat Pszczyna PZS nr1 Pszczyna

OFERTY PRACY

DLA ABSOLWENTÓW

KANDYDACI

PZS nr1 Pszczyna
POPP Pszczyna PZS nr1 Pszczyna
KRS PZS nr 1 PZS nr1 Pszczyna
UKST "DIABLAK" PZS nr1 Pszczyna
Kółko przyrodnicze i fotograficzne PZS nr1 Pszczyna
Bezpieczna szkoła PZS nr1 Pszczyna
Centrum Kształcenia Ustawicznego PZS nr1 Pszczyna
ZŁOMOWISKO PZS nr1 Pszczyna
Ochrona danych osobowych przyjacieleszkoly POWER036212 POWER036215 Cyfrowobezpieczni Historia i Wos POWER023566 POWERSE023562 power2015 POWER-2015-014623 POWER-2014-000247 zapowiedzi kandydaci Przedmioty mechaniczne Język polski Chemia Procent dla szkoły Instrukcja do dziennika Materiały do pobrania Zastępstwa testy Kontakt kursy informacje ogólne dla uczniów dla nauczycieli Bezpieczna szkoła Mam zawód mam pracę w regionie Projekty unijne Fizyka Informatyka Matematyka Egzamin zawodowy Egzamin maturalny Zajęcia pod patronatem POPP Zajęcia dodatkowe Koła zainteresowań Oferty WDN Szkolny zestaw programów nauczania Wymagania edukacyjne Samorząd Uczniowski Szkolny Klub Europejski Harmonogram kursów Oferty praktyk dla uczniów Oferty pracy dla absolwentów Ważne i przydatne linki Harmonogram zebrań i konsultacji Szkolny zestaw podręczników Pedagogizacje Rada Rodziców Warunki ubezpieczenia uczniów Ważne i przydatne strony Kalendarz roku szkolnego Statut Program wychowawczy Program profilaktyki Druki do pobrania Kierunki kształcenia Oferta szkoły Rekrutacja elektroniczna Biblioteka i czytelnia szkolna Pedagog szkolny Gabinet medycyny szkolnej Historia szkoły Nauczyciele Sukcesy uczniów i absolwentów Uczniowie Absolwenci Sponsorzy aktualności

Copyright 2015 by PZS nr 1

Technikum Pszczyna, Szkoła Zawodowa